pas de limitation de braquets pour les course des jeunes / keine Einschränkung bei den Übersetzungen für die Jugendrennen / keng Iwwersetzungbegrenzung bei den Coursen fir déi jonk

13:30 kids B & Bambinis

350m 1tour / 800m 1tour / 350m 1tour

13:50 Kids A & Youth C

100m 1tour / 2600m 1tour / 1000m 1tour

14:30 Youth A et B & découverte

2000m 2tours / 5200m 2tours / 1000m 1tour

 

15:30 Cross Duathlon open

juniors, seniors, age-groupe, équipes
5,6km 2tours / 14.4km 2tours / 2,3km 1tour