pas de limitation de braquets pour les course des jeunes / keine Einschränkung bei den Übersetzungen für die Jugendrennen / keng Iwwersetzungbegrenzung bei den Coursen fir déi jonk

13:30 kids B & Bambinis

500m 2tours / 1100m 2tours / 250m 1tour

13:50 Kids A & Youth C

800m 1tour / 2400m 1tour / 800m 1tour

14:15 Youth A et B & découverte

2200m 2tours / 4800m 2tours / 1200m 1tour

Parcours VTT voir Kids A & Youth C

15:00 Cross Duathlon open

juniors, seniors, age-groupe, équipes
5,6km 2tours / 17.1km 3tours / 2,8km 1tour

parc fermé

entrée sortie parc fermé 

pour toute les courses a l'exeption des kids B & C