Liste des inscrits

OPGEPASST:

Aschreiwungen fir Championnat just bis den 16.03.

Musst een sech beim CAB (CAB inscriptions) an bei der Fltri (inscription championnat) umellen

Startlescht fir championnat fann daer hei, bei verschidden Athleten fehlt awer Categorie oder den Club!!!!!!!