Interclub

National Rekorder, Beschtleeschtungen an classes sportives

Coupe d'Europe des clubs champion

Jeux des Petits Etats d'Europe

Podiums Championnater & Challengen

DLV Punktentabell

CAB Member vum Joer